PRAVA I USLOVI

PRVA STRANA
SADRŽAJ

INDEKS
O KOLEDŽU

ADRESE


PRAVA I USLOVI KORIŠTENJA SAJTA


Ovaj sajt su oblikovali članovi kreativnog tima Komunikološkog koledža u Banjaluci. Sva prava na sadržaj ovog izdanja nastalog 2007. i 2010. godine ima Visoka škola Komunikološki koledž u Banjaluci Kapa Fi. Zabranjeno je kopiranje, snimanje, preštampavanje i korištenje dizajna i sadržaja ovog sajta bez pismene dozvole Komunikološkog koledža u Banjaluci.

Koledž poštuje privatnost i ne prikuplja lične podatke o posjetiocima sajta, ali posjetioci sajt koriste na vlastitu odgovornost. Samim korištenjem sajta posjetioci prihvataju da Komunikološki koledž u Banjaluci ne snosi bilo kakvu zakonsku odgovornost za posljedice takvog korištenja.

Sva obavještenja i podaci na ovom sajtu su nezvanični i samo su informativnog karaktera. Komunikološki koledž u Banjaluci ne garantuje njihovu tačnost i ne snosi zakonsku odgovornost za njihovu upotrebu. Zvanična obavještenja i podaci objavljuju se na oglasnim pločama i mogu se dobiti u akademskoj službi Koledža.COPYRIGHT AND DISCLAIMER


The site has been designed by the Creative team of the Banja Luka College of Communications. Copyright © 2007 & 2010 by the Banja Luka College of Communications Kappa Phi. Any copying and use of the design and contents of this site is prohibited by law without written permission of the Banja Luka College of Communications.

The College respects the privacy of and collects no personal information about site visitors, but the use of the site is at the sole risk of the visitor. By the very act of using the site the visitor absolves the Banja Luka College of Communications of any legal liability.

All announcements and data on the site are unofficial and are for information only. The Banja Luka College of Communications does not claim their veracity or accuracy and assumes no legal liability for the use of such data. Official announcements and data are posted on College's bulletin boards and can be obtained at the Office of academic services.