Lična karta/Quick facts
Činjenice o studiju

Misija i vizija
Adrese

Deset razloga za upis na КФ

 

 

 
     
O KOLEDŽU

NAŠ STUDIJ
UPIS NA STUDIJ

NAJČEŠĆA PITANJA
SAOPŠTENJA

KONKURSI
CPK


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O KOLEDŽU


Naša ustanova

Komunikološki koledž u Banjaluci je najstarija samostalna visokoškolska ustanova u Bosni i Hercegovini i prva takva ustanova na kojoj se izučavaju najvažniji oblici društvenog komuniciranja. U 2015. godini Koledž obilježava petnaest godina uspješnog rada.

Koledž je počeo s radom 21. avgusta 2000. godine pod nazivom Komunikološki fakultet u Banjaluci/Banja Luka College of Communications. U junu 2007. godine Koledž je relicenciran, u skladu sa tada donesenim Zakonom o visokom obrazovanju, te od tada nastavlja rad pod nazivom Visoka škola Komunikološki koledž u Banjaluci Kapa Fi/Banja Luka College of Communications Kappa Phi.
Nakon uspješno obavljenog akreditacionog procesa, Koledž dobija petogodišnju akreditaciju u martu 2014. godine.Zgrada Koledža u ul. Vojvođanskoj br. 2 u Banjaluci

Koledž je licencirana i akreditovana visokoškolska ustanova na kojoj se izvodi studij prvog ciklusa i stiču akademska zvanja utvrđena zakonom. Diplome Koledža se priznaju u evropskim zemljama potpisnicama Bolonjske deklaracije, u SAD, kao i drugim zemljama.

Studij na Komunikološkom koledžu u Banjaluci zasnovan je na podsticajnom komuniciranju i aktivnom učenju u maloj grupi, u uslovima interaktivne akademske zajednice. Upravo ovakav pedagoški pristup čini naš studij jedinstvenim i drugačijim od studija na pojedinim drugim ustanovama.

U našu visokoškolsku praksu Koledž je prvi unio brojne novine, kao što su nastava u grupama od deset do petnaest studenata, razgovor kao nastavni metod, aktivno učenje, anonimno ocjenjivanje, semestralno studentsko vrednovanje rada nastavnika, punopravno članstvo studenata u tijelima ustanove, jedinstveni modularni nastavni planovi sa jednosemestralnim predmetima, jednaki uslovi studija i dosljedna primjena istih pravila za sve.

Prva generacija komunikologa diplomirala je u školskoj 2003/2004. godini, a na Koledžu je studij dosad završilo dvanaest generacija studenata prvog ciklusa i jedna generacija studenata drugog ciklusa.

Diplome i diplomci naše ustanove cijenjeni su i u zemlji i u inostranstvu. Na temelju dosadašnjih podataka, u prvoj godini nakon završetka studija posao pronalazi oko 70% diplomiranih studenata. Naši diplomci uspješno rade u brojnim preduzećima, medijima, bankama, reklamnim agencijama, javnim ustanovama, državnoj upravi, diplomatskim predstavništvima, međunarodnim organizacijama i obrazovnim ustanovama. Neki naši studenti završili su ili pohađaju postdiplomske studije u zemlji i inostranstvu. Koledž uvažavaju akademske ustanove u inostranstvu i naši diplomci dobijaju stipendije za postdiplomski studij u SAD, Velikoj Britaniji i drugim zemljama. U školskoj 2004/2005. godini Koledž je osvojio prestižno priznanje Evropske Unije u okviru programa “Cards” za učila i opremu.

Kao akademska ustanova, Koledž doprinosi razvoju društvene zajednice zato što školuje osobe koje rade u svim oblastima društvenog života. Koledž je podložan sudu akademske javnosti i djeluje na osnovu zakona i drugih propisa koji važe za sve visokoškolske ustanove u zemlji. Koledž pruža javne usluge i dio je šire naučne, obrazovne i kulturne zajednice. Pri upisu i zapošljavanju, Koledž ne vrši diskriminaciju na osnovu pola, dobi, vjeroispovijesti, nacionalne pripadnosti i drugih ličnih različitosti.

Studijske teme

Komunikološki koledž u Banjaluci bavi se akademskim izučavanjem ključnih oblasti društvenog komuniciranja u vremenu u kom živimo.

Koledž izvodi studijske programe komunikologija, dizajn i engleski jezik. U stručnom smislu, osnovna tematska cjelina studijskog programa komunikologija su komunikacijski metodi – odnosi s javnošću, novinarstvo i reklama. Na studijskom programu dizajn izučavaju se tehnike oblikovanja komunikacijskih poruka, odnosno grafički dizajn i digitalno komuniciranje. A jezik i interkulturalno komuniciranje teme su studijskog programa engleski jezik. Kao akademska osnova navedenih oblasti, na Koledžu se, između ostalog, izučavaju i teorija komuniciranja, kulturološke studije, lingvistika i antropologija.

Studijski program komunikologija izvodi se kao četvorogodišnji studij (240 ECTS) na smjeru komunikologija, te kao trogodišnji studij (180 ECTS) na smjerovima novinarstvo, odnosi s javnošću i reklama. Studijski program dizajn sadrži trogodišnje smjerove grafički dizajn, multimedijalni dizajn, modni dizajn i unutrašnji dizajn. Studijski program engleski jezik četvorogodišnji i trogodišnji studij na smjeru engleski jezik. U važećem konkursu za upis, Koledž oglašava one studijske programe i smjerove na kojima nudi upis za narednu školsku godinu.

Obrazovna filozofija

Izučavanje savremenih komunikacijskih fenomena iziskuje specifične obrazovne uslove koji su neophodni za uspješnu realizaciju nastavnih ciljeva i ishoda prilagođenih zahtjevima novog komunikacijskog doba.

Komunikološki koledž u Banjaluci oblikuje takve uslove putem jedinstvene obrazovne paradigme, humanog radnog prostora i potrebnih učila i opreme.

Obrazovna paradigma
Obrazovnu paradigmu Koledža čine tri međusobno uslovljena principa: male nastavne grupe, aktivno učenje i jedinstveni modularni nastavni planovi.

Rad u malim grupama bitan je preduslov za duhovni razvoj i usvajanje znanja. Rad u malim grupama omogućava dovoljno vremena i prostora za aktivno učešće svih studenata u obrazovnom procesu, kao i za posvećenost nastavnika svakom studentu ponaosob (nastavnici na Komunikološkom koledžu znaju sve studente po imenu).

Aktivno učenje se realizuje kroz interaktivnu akademsku zajednicu – kroz razgovor na času, postavljanje pitanja i preispitivanje i primjenu podataka, pisanje i oblikovanje radova, te kroz praktični, stručni i samostalni rad. Razgovor kod nas nije samo nastavna tema nego i osnovno nastavno sredstvo. Studenti i nastavnici na Koledžu su ravnopravni učesnici u akademskoj raspravi – procesu sticanja, preispitivanja i razvijanja znanja – jer, samo ravnopravni mogu razgovarati. Praktični i stručni rad za nas predstavlja način usvajanja podataka koji imaju značenje. Kao što učenje riječi bez upotrebe nema smisla, tako ni učenje podataka, pristupa, principa i teorija bez njihove primjene u kontekstu nema smisla. Budući da znanje vidimo kao informaciju u kontekstu, naš obrazovni moto je "konkretno prije apstraktnog". Trudimo se da ovaj princip bude prisutan u svim našim predmetima.

Nastavni planovi studijskih programa na Koledžu zasnovani su na višegodišnjem akademskom iskustvu, evropskim obrazovnim standardima i odabranim pedagoškim pristupima. Planovi se izvode iz našeg modularnog sistema i predstavljaju fleksibilan okvir koji na jedinstven način uvodi studenta u problematiku predmeta studija i istovremeno ga osposobljava za uspješan rad u struci. Pored toga, naši planovi i programi zadovoljavaju evropske akademske standarde (predmeti se izražavaju evropskim sistemom za transfer bodova - ECTS), opseg predmeta studija, Zakon o visokom obrazovanju, te potrebe društvene zajednice za stručnjacima koji se školuju na Koledžu.

Uslovi i način studiranja

Koristimo prostor koji je stimulativan za razgovor i rad u malim grupama. U našim učionicama nema klupa i katedri. Studenti i profesori sjede u istom krugu i ravnopravno razgovaraju. Takav razgovor stvara ugodnu i plodotvornu atmosferu za sticanje novog znanja. A otkrivanje i usvajanje znanja je smisao našeg postojanja. Stoga je na Koledžu posmatranje studija iz ugla studenta prirodan pogled na svijet, a izreka da profesori znaju sve studente po imenu kod nas nije samo izreka.

U našu biblioteku stižu najnovije studije, naučni časopisi i stručna štampa. Istraživanje i čitanje se vrši i na internetu koji je svima dostupan u cijeloj zgradi. Tu se nalaze i sva učila potrebna za optimalno izvođenje studija.

Još neki detalji su vrijedni pažnje. Kod nas postoji samo jedna vrsta ocjenjivanja na predmetima – anonimno. Istovremeno, rezultate svih ispita, ali i mnoge druge podatke, studenti uvijek mogu čitati kod kuće, na svom računaru, a putem interneta mogu i prijaviti ispite ili podnijeti zahtjev za potvrdu ili opremu.

Možda baš zato naši studenti vole da provode vrijeme na Koledžu - tu se osjećaju kao kod kuće.

Dakle, na našem koledžu studenti su prvo ljudi, pa onda studenti.

Neki statistički pokazatelji

Po uobičajenim akademskim mjerilima za kvalitet studija, Komunikološki koledž ima sljedeće pokazatelje: prosječan broj studenata u grupi je 10. Pet studenata na Koledžu dolazi po jednom nastavniku ili saradniku. U nastavnom procesu svaki student ima svoj računar, 20 knjiga u našoj seminarskoj biblioteci dolazi po jednom studentu, a na svakog studenta dolazi po 5 m2 prostora. Studij na Koledžu u roku završava 75% studenata, a 90% u prvih pet godina.

Preuzmite publikaciju Uvod u Komunikološki koledž u Banjaluci (pdf)